మట్టి విత్తనాలు -1

చెట్ల ఆకులు
పక్షుల  రెక్కలు
ఉదయమే ఒళ్ళు విదిల్చి,ఆవలిస్తాయి
అందుకే చెట్టు గాలికి ఊగుతుంది
రాత్రి పిట్టలు తిరిగి వచ్చినప్పుడు
గడపెదుట వాలుతాయి

అప్పుడు అందరూ కలిసి
ఆకాశాన్నితిరగేసి వూపుతారు
అందుకే రాత్రవుతుంది
అందరూ కలిసి కబుర్లు చెప్పుకుంటూ పడుకుంటారు

చుట్టు పక్కల ఆవరణలో
రెక్కలాకుల మాటలు
వెన్నెల గింజల్ని  నాటుతాయి
-
కధ ముగిసే లోపే పిల్లలు నిద్రలోకి జారుకుంటారు
అప్పటికే పిల్లల  కలల్లో కొన్ని బీజాలు  మొలకెత్తుతాయి
-
పిల్లలు మట్టి రెక్కల  విత్తనాలు

 (27-11-14)

Comments

Popular posts from this blog

అడవి గింజ

గోడలోని దీపం

అద్దాల పలుకులు