Posts

Showing posts from August, 2016

ఇంకా సగం

నా గది గోడలు సగం విరిగినప్పుడు అడవి పడవల కోరికలు వాకిట్లో ముగ్గులవుతాయి
సగం నింగి సగం నేల సగం నీరు
తేలుతున్న సముద్రం ఇల్లు     
అడుగు కింద అడుగు పైన సగం తెగిపడ్డ మబ్బుల నురగ జాలరి వల దూరంగా పడవ నీడలో కూర్చున్న ముసలి తాత కలల ఉదయంలోని చేపల మనసుకి గాలికబుర్లు చెపుతూ............... సగం కూలిన గోడ సగం తెర్చుకున్న తలుపు సగం తడిసిన ఆలోచన సగం చిరిగిన తెరచాప సగం తడవని తీరం సగం నిండని తీరం నీటి గోడ మొగలి పొద దేహం (నా మెదటి కవితా సంపుటి)
(14 -7-1997)