Posts

నిరంతర ప్రయాణం

ఇక్కడ... రోడ్డుకి ఇరుప్రక్కల చింత మాన్లు తమ కా౦డం పైన వెలిసిపోతున్న తెలుపు రంగు పైన నల్ల చారల బొట్టుతో ఈ నగరం పూర్వీకుల్లా నిల్చుని వున్నాయి ... వచ్చేపోయే బాటసారులకు గత పచ్చదనం ఊసులు చెబుతూ... ( గుండి శివానికి,కడ్పాటి,15-7-2018)

మేము,చిత్రిత కొంగ ,ప్రొక్లైనర్

మా ఇంటి వెనుక మైదానంలో కొంత కాలం క్రితం ఆమె, నేను నాటిన మామిడి,చిన్న వుసిరి, సీతాఫలం ,సపోటా,జామ, నేరేడు, మునగ ,చింత,నిమ్మ, గుల్మొహర్ , వేప మొక్కలు .. హరిత హారంలోభాగంగా నాటిన కానుగ,రావి మొక్కలు... భారతి ఆంటీ నాటించిన మారేడు, వెలగ మొక్కలు... సుమారు 20 చెట్లు..... కొన్ని పూతకొచ్చాయి ఆ చెట్లిప్పుడు చాలా రకాల పక్షుల నివాస ప్రాంతాలు ఆ ప్రాంతాన్ని పిల్లలు ఆడుకోడానికి అనువుగా ప్రొక్లైనర్ తో చదును చేయిస్తున్నారు యంత్రం నేలను చదును చేస్తునప్పుడు చెట్లకు ఇబ్బంది కలిగి అవి పెకలించబడతాయన్న శ్రద్ధతో కూడుకున్న భయంతోకావలి కూర్చున్నా... వాటికి నీళ్ళు పోసి, ఆమె ,నేను వాట్ని పిల్లల్లా పెంచాము --------- ఎక్కడినుండో వచ్చింది ఒక చిత్రిత కొంగ ! యంత్రంతో బాటు భయంలేకుండా దాని చుట్టూనే తిరుగుతోంది.ట్రాఫిక్లో బాగా తిరిగే అలవాటున్న ప్రాణంలా . సన్నిహితుడితో నగర రోడ్డుల్లో ఇష్టానుసారంగా తిరిగినట్టు వుంది దాని స్వభావం. ఒకప్పుడు పశువుల పైన వాలి తిరిగే సహజీవన వాసి అది. చిన్నపాటి అలికిడికి పశువులు తమ తోకాడించేవి. ఆ సౌ౦జ్ఞకు కొంగ పశువుల నుండి దూరంగా ఎగిరి వాలి, వాట్ని గమనించి మళ్ళీ వచ్చి వాలేది. ఆ అలవాటు ఇప్పటికీదానిలో కనపడుత…

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు

మా యిరువురి మధ్యన వుండేది అద్దాల కిటికి దాని ఆకుల తివాచి --- పలకరింపు అద్దం నుండి ఒకరి చూపుల్లోని పరిమళం మరొకరి  పెదవుల పైన వికసించే నవ్వు ------ కరచాలనం ఆకుల సవ్వడి ------- మా మధ్యన తేడాలేమీ లేవు కిటికీలు తెరిచి గాలాకాశంలా తెరుచుకునే  తీరిక తప్ప!
(5-7-2017)

నవ్వారు

“నవ్వారు,నవ్వారు కుర్చీలకూ,మంచాలకూ మంచి నవ్వారు సరస మైన తక్కువ ధరలకి మంచి ఫ్యాన్సీ నవ్వారు అమ్మబడుతుంది”! అంటూ చెరువు గట్టు  మీదున్న మైసమ్మ గుడి దాటి వెళ్ళిపోతున్నాడు. నవ్వారు,నవ్వారు చెట్టుకోళ్ళ నేల మంచంకి వర్షం నవ్వారు. ఆరు బయట నులక మంచం పైన పడుకుని హ్యాపీగా సరసమైన ధరలకే! పచ్చని కోరికలు మొలకెత్తే ఫ్యాన్సీ కలల్నికనొచ్చు రండి కొందరి వద్దే లభించును!
(8-10-16)

ఇంకా సగం

నా గది గోడలు సగం విరిగినప్పుడు అడవి పడవల కోరికలు వాకిట్లో ముగ్గులవుతాయి
సగం నింగి సగం నేల సగం నీరు
తేలుతున్న సముద్రం ఇల్లు     
అడుగు కింద అడుగు పైన సగం తెగిపడ్డ మబ్బుల నురగ జాలరి వల దూరంగా పడవ నీడలో కూర్చున్న ముసలి తాత కలల ఉదయంలోని చేపల మనసుకి గాలికబుర్లు చెపుతూ............... సగం కూలిన గోడ సగం తెర్చుకున్న తలుపు సగం తడిసిన ఆలోచన సగం చిరిగిన తెరచాప సగం తడవని తీరం సగం నిండని తీరం నీటి గోడ మొగలి పొద దేహం (నా మెదటి కవితా సంపుటి)
(14 -7-1997)

పిల్లల చెట్టు

పుట్ట మన్నుతో కట్టిన బొమ్మరిల్లుని మరమ్మత్తులు చేసిన వేసవి సూరీడు అరచేతిలో భూమిని  ఉండలు కట్టుకుని తిరిగేకుమ్మరిపురుగు చెట్టు ఆకాశం తిరగేసిన మబ్బుల గొడుగు వేసవి సెలవులు జీవితాంతం నెమరేసుకునే జ్ఞాపకాల కాలం అవును బాల్యం, మనలో ఎప్పటికీపొదిగివున్న మధుర బీజం అప్పుడప్పుడూ కొన్ని చినుకుల్ని గుండెలమీద చల్లుకుందాం ఓ పచ్చని గాలి శ్వాసలా తనువు ఆవరణను అల్లుకుంటుంది నేలగంధం  పరిమళాన్ని ఆస్వాదిస్తూ కొమ్మల మంత్ర తివాచీ మీద ఓ జీవిత కాలం పయనాన్ని అమర్చే గూడులో ఒదిగిపోదాం (13-6-16)