నీటి మొహంచెరువులో
ఎవరో రాయి వేస్తే
ఏర్పడ్డ
వలయాల్లా గుంటాయి
మొహాలు
నవ్వుతూ ...
నవ్విస్తూ ...
ఏడుస్తూ ...
ఏడ్పిస్తూ ...
తడి ఎండుతున్న నీటిలా .. .
చెరువులో
ఆకులా రాలితే
బాగుండు
నీటి మొహంలాగుంటుంది
బతుకు


29 అక్టోబర్‌ 2000 హైదరాబాద్‌

Comments

  1. వైవిధ్యభరితమైన కవిత.

    ReplyDelete
  2. ధన్యవాదాలు,బాలసుదాకర్

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు

గోళీలాట

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం