అద్దాల మేడలో ఉషోదయం


అద్దంలో పున్నమి చంద్రుడు
ఇంట్లో సాంబ్రాణి ధూపంలా

ఆరుబయట నేను
కళ్ళలో అరికాళ్ళు పెట్టుకుని
పడుకుంటా

----
చిట్లిన అద్దంలో ఉషోదయం

దూరంగా
రహదారులెంట
ఇసుకలారీల్లో
ఆవిరైపోతున్న
తడిలా
చంద్రుడు
ఒక్కో చుక్కా రాల్చుకుంటూ
రోడ్లకి
టైర్లముద్రల ముగ్గులేస్తూ
ప్రాణంలేని గాలిబుట్టల
నగరాల వైపు
పయనిస్తున్నాడు

ఓ ప్రాణం లేని కంటిలో
కనుపాపైపోడానికి
---------
నేను  కిటికి తెరిచినప్పుడు 
ఆరుబయట పచ్చటి పొదలో
నల్లటి పిట్ట కంట్లొ 
తెల్లటి పాటలా
పిల్లకి బువ్వపెడుతూ
కూస్తాడు
(18-4-14)

Comments

Popular posts from this blog

మేము,చిత్రిత కొంగ ,ప్రొక్లైనర్

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు