లంగరుగాలి వీచినప్పుడల్లా
వల మీద నీడలు 
అలల్లాగనే పయనిస్తాయి
కొన్ని వల అలలో చిక్కడిపోవడం మంచిదే

(17-6-13)

Comments

  1. అంతుచిక్కని భావన. మది అలలపై చిక్కుపడిపోయేలా...

    ReplyDelete
  2. Meraj Fathima gaaru ,thanks andi

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

మేము,చిత్రిత కొంగ ,ప్రొక్లైనర్

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు