144సెక్షన్


అలజడి
తర్వాత 
నిశ్శబ్దంలా...
నగరం రోడ్లు
కుబుసం వదుల్తున్న
పాముల్లా...
ఒక
ఘటన
సంఘటన
నడుమ
నగరం
రోడ్లు
నిద్రపోవు
పోనివ్వవు
బతుకుకు
వెళ్ళిన
వాళ్ళకోసం
ఇంట్లో
వాళ్ళు
కిటికి చువ్వలకు
వేళ్ళాడేసిన
చూపుల్లా...


ఈ అంతరంలో
వార్తల్లో
విరామంలా
నిర్జీవ
రోడ్లు
కొత్త
దుస్తులు
వేసుకుంటాయి

Comments

  1. hi satya! chala rojula tarvata chukkapoddu samayana yilaa sira 'chukkalanu'vidilinchavaaa...bagundi dear!! -- nee maitrya

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు

గోళీలాట

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం