దారం


నా దారికి
నేనే
దారి
కనుచూపుమేరంత దూరాన్ని
మనస్సు
అడుగులతో
నిలుచున్న చోటే
తిరుగుతూ!
గాలి
పటానికి
దారంలా ఎగురుతూ!!

Comments

  1. ahaaaaaaaaaaa baagu baagu.....love j

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు

గోళీలాట

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం