నెత్తుటి చుక్కఅడవి వెన్నెల్లో
మోదుగ ఫూల చెట్టు

Comments

  1. సత్య! స్వేఛ్చ తీసుకోని నేను ఇంకో వాక్యం కలిపాను!!!

    అడవి వెన్నెల లో మోదుగ పూలచెట్టు

    వనలక్ష్మి నుదుటన ఎర్రటి సింధూరపు బొట్టు!!

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

మేము,చిత్రిత కొంగ ,ప్రొక్లైనర్

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు