పసుపుకొమ్ముపసుపు పుట్టిన 
నేల
నింగికి
ఎరుపు
రంగు అద్దింది,
సూర్యుడు
పసుపు పచ్చని
మనస్సు రంగులో
నిద్రించాలని.

పసుపు కొమ్ము
జీనా
భువికి
గూడులా
చల్లగుండాలి.

(జీనాకి,కాపాం,7-3-2012)

Comments

 1. సత్య,
  మీరు ఎక్కడన్నా తూరుపు ఈశాన్య ప్రాంతం లోవున్నారా? నాకు
  కొన్ని పదాలుతెలియలేదు. ఉదాహరణకి:జీనాకి,కాపాం
  ఈ పదాలు ,ఇంకా ఆ చిత్రాలు కూడా!!
  కవితమాత్రంఅద్భుతం

  ReplyDelete
 2. jeena is the naga tribal women(in Pic) invloved in the cause and kapam is the place where she stays

  ReplyDelete
 3. Yeah ! we went to nagaland and spent some time there Actually we went for their festival iot is called Angami festival its one of the tribe name .

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

మేము,చిత్రిత కొంగ ,ప్రొక్లైనర్

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు