ఫేస్‌ బుక్‌

ఇపుడెవర్నెవరూ
కలుసుకునే
తీరిక, అవసరం లేదు
ఎవరి బ్లాగ్‌లో, గ్రూపులో వాళ్ళు
కలవాలనిపించినపుడు
మెయిల్‌లో, ఛాట్‌లో
మన  అబిచ్యురి సంభాషణ
సేవింగ్స్‌, ట్రాన్‌సాక్షన్స్‌
అన్నీ  వేళ్ళ చివర్నించి జరిగిపోతాయి
---
పాత మిత్రుడు
చాలా కాలం తర్వాత
ఊరవతలింటికొచ్చాడు
అమ్మ, వాడి బాగోగుల ముచ్చట్లయ్యాక,
 వాడి భుజాలెత్తుకెదిగిన
నా  కొడుకు వాడ్ని గుర్తుపట్టకపోయినా
జ్ఞాపకంలేదంటూనే  అన్న పలకరింపులో
ప్రేమ  తొణికిసలాడింది
---
వీడి పసిడి ఆప్యాయత
వాడలవాటు
మారలేదు
---
అప్పుడప్పుడు కలుద్దాం...
మున్ముందు
ఫేస్‌బుక్‌లు అప్‌డేట్‌ అవుతాయి.
                
- జి. సత్య శ్రీనివాస్‌

Comments

Popular posts from this blog

మేము,చిత్రిత కొంగ ,ప్రొక్లైనర్

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు